Logo Kinderparadijs

Kinderdagverblijf Kinderparadijs

Kinderdagverblijf Kinderparadijs organiseert dagopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Met dit opvangaanbod wil het kinderdagverblijf tegemoet komen aan noden van ouders die door werk- of persoonlijke omstandigheden behoefte hebben aan kinderopvang.

Het kinderdagverblijf streeft vanuit een pedagogische visie naar een optimale zorg en begeleiding van de kinderen, om hen de best mogelijke ontplooiingskansen te bieden.

Het kinderdagverblijf tracht zijn dienstverlening maximaal open te stellen voor alle kinderen die er behoefte aan hebben, ongeacht hun etnische afkomst en de levensbeschouwelijke en politieke overtuiging van de ouders. In de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf impliceert dit sociaal engagement en een eerlijke en respectvolle houding tegenover elkaar.

Kinderen kunnen, ongeacht hun leeftijd, tot aan hun instap in de kleuterschool in het kinderdagverblijf verblijven. Hierdoor willen we uiting geven aan het respect voor de individuele groeikansen van elk kind. We streven ernaar voor elk kind omstandigheden te scheppen waarin het zich optimaal kan ontplooien.

Een goede samenwerking met de ouders is ons streven. Zij vertrouwen immers hun kinderen aan ons toe, waardoor we de verantwoordelijkheid over de opvoeding delen. De kwaliteit van de dienstverlening moet hoogstaand zijn ten voordele van de kinderen en hun ouders.